Mienie przesiedleńcze

Często zadawane pytania

SZUKAJ PACZKI

Mienie przesiedleńcze - częste pytania

Każdy, kto zmienia na stałe miejsce zamieszkania i przeprowadza się z USA do Polski; przebywał w USA ponad 12 miesięcy oraz posiada stałe zameldowanie w Polsce.
Procedurę mienia przesiedlenia można powtarzać co 2 lata.

Najlepiej skorzystać z usług firmy Polamer – gwarantujemy NAJLEPSZY SERWIS ORAZ PRZEJRZYSTE I OSTATECZNE CENY. Nasi Klienci w momencie wysyłki, jeszcze przed przyjazdem do Polski, znają całkowity koszt usługi – nie ma niespodzianek ani ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.

Oferujemy:

 • wynajem całych kontenerów z dostawą pod dom klienta w Polsce,
 • opcję wynajmu części kontenera (na tzw stopy bieżące),
 • wysyłkę samochodów, motorów, quadów itp.
Przepisy celne nie limitują ilości rzeczy, które można zabrać do Polski w ramach mienia przesiedlenia. Mówią jedynie, że za mienie osobiste uważa się te rzeczy, które pozostawały w posiadaniu klienta i służyły do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym w USA przez co najmniej 6 miesięcy przed datą wyjazdu z USA.

W przypadku, kiedy mienie do wysyłki składa się z niewielkiej ilości rzeczy (np.: kilkanaście paczek, kilka sztuk mebli, narzedzia, grill, rzeczy osobiste) najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie ich wg taryfy stóp bieżących, co znaczy, że Klient płaci tylko za tyle miejsca, ile jego rzeczy faktycznie zajmują w kontenerze. Długość całego kontenera to 40 stóp a Klient płaci tylko za tę przestrzeń, którą zajmuje jego mienie.
Odbiór rzeczy następuje w Warszawie, skąd Klient może przetransportować je we własnym zakresie lub może zlecić tę usługę firmie Polamer Waszawa (oferujemy bardzo konkurencyjne stawki na transport po Polsce)

Kiedy wszystkie rzeczy Klienta są już w magazynie Polamer Cargo, przystępujemy do procedury załadunku, której celem jest optymalne wykorzystanie przestrzeni w kontenerze tak, aby Klient zaplacił jak najmniej – do tego się zobowiązujemy. Po zakończeniu załadunku i zmierzeniu ilości zajętych stóp bieżących możemy wystawić rachunek za transport mienia do magazynu Polamer w Warszawie. Warto pamiętać, że Polamer oferuje BEZPŁATNE PRZECHOWYWANIE RZECZY DO 1 MIESIĄCA w magazynie Polamer Cargo w Des Plaines a to pozwala klientom na przywożenie i gromadzenie mienia w miarę potrzeby i wolnego czasu, dając jednocześnie komfort stopniowego pakowania się.

Oczywiście, Polamer może odebrać rzeczy z domu Klienta – jest to usługa płatna, a wysokość opłaty zależy od odległości i czasu trwania całego procesu. To wygodna opcja dla tych, którzy z powodu ograniczeń czasowych chcą załatwić wszystko szybko i sprawnie (np. przy sprzedaży domu, wyprowadzce itd.). Wielu naszych Klientów korzysta również z opcji samodzielnego przywożenia mienia do magazynu Polamer w Des Plaines; szczególnie, że oferujemy opcję BEZPŁATNEGO PRZECHOWYWANIA RZECZY DO 1 MIESIĄCA, WIĘC WYSYŁKA MOŻE ZOSTAĆ ODŁOŻONA W CZASIE WG WSKAZAŃ KLIENTA.

W myśl amerykańskich i polskich przepisów celnych w chwili obecnej przy wysyłce mienia przesiedlenia do Polski konieczne są następujące dokumenty:

 • prawo jazdy lub ID,
 • lista mienia przesiedlenia (ilość i rodzaj rzeczy, które przesyłamy do Polski, ilość kartonów z rzeczami),
 • dowód osobisty lub polski paszport,
 • potwierdzenie zameldowania w Polsce (wydawane przez właściwy urząd miasta lub gminy, na czas określony),
 • 3 rodzaje dokumentów potwierdzających pobyt w USA ponad rok – mogą to być np. rachunki za użyteczności (prąd, gaz, telefon, telewizja), miesięczne rozliczenia bankowe, rozliczenie podatków, itd.

Koszt odprawy celnej mienia przesiedlenia wysyłanego jako cześć kontenera do Warszawy jest opłata stała i wynosi 495 złotych.

W przypadku wysyłki mienia, które składa się z samochodu i rzeczy wysłanych wg stóp bieżących opłata ta wynosi 657 złotych.

Oferta firmy Polamer obejmuje transport do Warszawy, ale na życzenie klienta może zorganizować transport mienia pod wskazany w Polsce adres. Cena takiej usługi jest sprawą indywidualną i zależy od odległości oraz ilości rzeczy, które trzeba przewieźć. W przypadku samochodów sprawa jest łatwiejsza, ponieważ wszyscy klienci po zakończonej odprawie celnej wracają do domu swoim własnym pojazdem.
Standardowy czas trwania transportu to średnio około 6 tygodni, podobnie jak w przypadku paczek morskich. Oczywiście Polamer nie ma wpływu na pogodę, wypadki losowe oraz nieoczekiwane okoliczności, które mogą wpłynąć na czas transportu.
Mienie oraz samochody powinny być odebrane przez Klientów w okresie do 7 dni od momentu ich rozładowania w magazynie w Warszawie. Po więcej informacji prosimy o kontakt pod numer +48 22 643 04 44.

Polamer wysyła mienie w terminie określonym przez Klienta; to Klient określa termin wysyłki, w zależności od swoich planów. Oczywiście Polamer oferuje możliwość BEZPŁATNEGO PRZECHOWYWANIA rzeczy do wysyłki przez 1 miesiąc.

Polskie przepisy celne określają, że następujące przedmioty nie mogą być przewiezione w ramach mienia przesiedlenia:

 •  artykuły przeznaczone do konsumpcji,
 • napoje alkoholowe,
 • tytoń i wyroby tytoniowe,
 • handlowe środki transportu,
 • przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła czy zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć,
 • środki czystości/chemiczne,
 • części samochodowe.

Ważne telefony

Wynajem kontenerów:

Illinois: 773.774.8855
New Jersey: 908.352.9100

Masz pytania w sprawie mienia przesiedlenia do Polski?
Odpowiemy na wszystkie: [email protected].

Częste pytania